Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong geïnd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in België
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in België
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Eigen kosten van de werkgever

Bericht aan de werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten

De vergoedingen die worden toegekend wegens het gebruik van een

  • auto,
  • motorfiets
  • of bromfiets,

voor dienstreizen,

  • mogen als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever worden aangemerkt
  • in de mate zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent.

Vanaf 01.09.2000 is het bedrag terzake éénvormig op 10 BEF per kilometer vastgesteld.

Het bedrag van die vergoedingen wordt als volgt aangepast:

Voor de periode van … Bedrag/kilometer
01.07.2001 tot 31.12.2001 10,63 BEF
01.01.2002 tot 30.06.2002 € 0,2636
01.07.2002 tot 30.06.2003 € 0,2677
01.07.2003 tot 30.06.2004 € 0,2754
01.07.2004 tot 30.06.2005 € 0,2771
01.07.2005 tot 30.06.2006 € 0,2841
01.07.2006 tot 30.06.2007 € 0,2903
01.07.2007 tot 30.06.2008 € 0,2940
01.07.2008 tot 30.06.2009 € 0,3169
01.07.2009 tot 30.06.2010 € 0,3178