Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong geÔnd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in BelgiŽ
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in BelgiŽ
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
(WIB 92)


Onderstaande tabel geeft u alle inlichtingen i.v.m. de door u gekozen publicatie.

U kan de regelmatig bijgewerkte elektronische versie gratis raadplegen en printen, via Fisconetplus, door op de overeenkomstige link te klikken.

U kan ook de papier-versie tegen betaling verkrijgen op het Kantoor voor verkoop van publicaties

Inhoud Datum bijwerking (papier-versie)
het Wetboek; 16/06/2003
de bijzondere wettelijke en reglementaire bepalingen (teksten vroeger opgenomen in "de bijzondere wetten" en "de niet-geordende koninklijke besluiten en ministeriŽle besluiten");
de koninklijke besluiten tot uitvoering van het Wetboek;
de Internationale overeenkomsten.
Presentatie en accessoires Prijs
Basiswerk op losse bladen van A5-formaat met twee perforaties (omvat de bijwerkingen voor het lopende jaar)
41,00 EUR
5 mappen in vezelkarton 10,00 EUR
Jaarabonnement op de bijwerkingen 12,00 EUR
Inhoud en presentatie
de Internationale overeenkomsten - editie 2006 41,00 EUR
Brochure in 3 delen

Top


Oorsprong van de informatie: Algemene administratie van de fiscaliteit
Laatst gewijzigd op 09.04.2013
Web auteur: Rudy Heyse