Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong geÔnd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in BelgiŽ
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in BelgiŽ
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Belangrijke data ...


Deze pagina herneemt verschillende periodieke vervaldagen die u niet mag vergeten betreffende het indienen van een aangifte en de betaling, evenals een link naar de informatie i.v.m. de terugbetalingen.

Het indienen van een aangifte
De betalingen aan de Staat
De terugbetalingen door de Staat

Het indienen van een aangifte

Inzake ... Uiterste datum
Inkomstenbelastingen
Personenbelasting (PB) - aanslagjaar 2013/inkomsten 2012  
Personenbelasting (PB) - aanslagjaar 2013/inkomsten 2012 ingediend met behulp van het systeem tax-on-web  

Belasting van niet-inwoners natuurlijke personen (BNI/nat.pers.) - aanslagjaar 2013/inkomsten 2012
zie ook art. 308 en
309 WIB 92

Vennootschapsbelasting (Ven.B.):
- als het boekjaar op 31.12.2012 werd afgesloten   
- Uiterste indieningsdatum van de aangiften via BIZTAX   
- als het boekjaar op een andere datum werd afgesloten zie artikel 310 CIR 92

Rechtspersonenbelasting (RPB):  
Belasting van niet-inwoners vennootschappen en rechtspersonen (BNI/ven.):
                                                                                       
- Uiterste indieningsdatum van de aangiften via BIZTAX   
- als het boekjaar op 31.12.2012 of op 31.01.2013 werd afgesloten Nader te bepalen
- als het boekjaar op een andere datum werd afgesloten zie artikel 310 CIR 92
Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)- Handelingen van het jaar 2013
  TrimestriŽle aangiften
1ste kwartaal 2013 22.04.2013
2de kwartaal 2013     09.08.2013(*)
3de kwartaal 2013 21.10.2013
4de kwartaal 2013 20.01.2014

  Maandelijkse aangiften
januari 2013 20.02.2013
februari 2013 20.03.2013
maart 2013 22.04.2013
april 2013 21.05.2013
mei 2013 20.06.2013
juni 2013     09.08.2012(*)
juli 2013     10.09.2013(*)
augustus 2013 20.09.2013
september 2013 21.10.2013
oktober 2013 20.11.2013
november 2013 20.12.2013
december 2013 20.01.2014
Klanten BTW listing 29.03.2013
 
        Kwartaal intracommunautaire opgaven (zie ook)
1st Kwartaal 2013 22.04.2013
2e  Kwartaal 2013   09.08.2013(*)
3e  Kwartaal 2013 21.10.2013
4e  Kwartaal 2013 20.01.2014
 
Maandelijkse intracommunautaire opgaven
januari 2013 20.02.2013
februari 2013 20.03.2013
maart 2013 22.04.2013
april 2013 21.05.2013
mei 2013 20.06.2013
juni 2013     09.08.2013(*)
july 2013     10.09.2013(*)
augustus 2013 20.09.2013
september 2013 21.10.2013
october 2013 20.11.2013
november 2013 20.12.2013
december 2013 20.01.2014
   
Jaarlijkse intracommunautaire opgaven 29.03.2013

(*)Mits de toekenning van de mogelijkheid van indiening door de Minister van FinanciŽn, via een persbericht

 


De betalingen aan de Staat

Voorafgaande opmerking:

Met "uiterste datum" wordt bedoeld de datum waarop de verschuldige bedragen op de rekening van de ontvanger dienen overgedragen te zijn.
Wacht bijgevolg niet tot de uiterste betaaldatum om uw betalingsorder door te geven (overschrijving via bank of post) omdat er steeds een aantal dagen kunnen verlopen tussen de opdracht tot betaling en de effectieve uitvoering ervan.

 

Inzake ... Uiterste datum
Inkomstenbelastingen
Voorafbetalingen
(aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013)
 
Opgelet!
 
De gehuwde of wettelijk samenwonende privť-personen die voorafbetalingen doen vinden zeer belangrijke informatie op de pagina waar zij het Officieel bericht kunnen downloaden.
10.04.2013
10.07.2013
10.10.2013
20.12.2013
Ingekohierd bedrag ingevolge het indienen van de aangifte (PB, BNI/nat.pers., Ven.B., RPB, BNI/ven.) Datum op aanslagbiljet
Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)
  TrimestriŽle aangiften - betalingen voor het :
1ste kwartaal 2013
- 1ste voorschot 20.02.2013
- 2de voorschot 20.03.2013
- saldo in functie van de aangifte 22.04.2013
2de kwartaal 2013
- 1ste voorschot 21.05.2013
- 2de voorschot 20.06.2013
- saldo in functie van de aangifte 22.07.2013
3de kwartaal 2013
- 1ste voorschot 20.08.2013
- 2de voorschot 20.09.2013
- saldo in functie van de aangifte 20.10.2013
4de kwartaal 2013
- 1ste voorschot 20.11.2013
- 2de voorschot 20.12.2013
- saldo in functie van de aangifte 20.01.2014
Maandelijkse aangiften - betalingen voor ...
januari 2013 20.02.2013
februari 2013 20.03.2013
maart 2013 22.04.2013
april 2013 21.05.2013
mei 2013 20.06.2013
juni 2013 22.07.2013
juli 2013 20.08.2013
augustus 2013 20.09.2013
september 2013 21.10.2013
oktober 2013 20.11.2013
november 2012 20.12.2013
december 2012
- voorschot op handelingen van de maand december 24.12.2013
- saldo in functie van de aangifte 20.01.2014
Bedrijfsvoorheffing (BV)
  TrimestriŽle aangiften - betalingen voor het ...
1ste kwartaal 2013 15.04.2013 (maandag)
2de kwartaal 2013 15.07.2013 (maandag)
3de kwartaal 2013 15.10.2013(dinsdag)
4de kwartaal 2013
- voorschot voor de maanden oktober en december

Bovendien moet uiterlijk op 14 december 2012 een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het vierde trimester betaald worden. Dat voorschot is gelijk aan de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.

13.12.2013 (vrijdag)
- saldo van de 4de kwartaal 2013 15.01.2014 (woensdag)
  Maandelijkse aangiften - betalingen voor ...
januari 2013 15.02.2013
februari 2013 15.03.2013
maart 2013 15.04.2013
april 2013 15.05.2013
mei 2013 14.06.2013
juni 2013 15.07.2013
juli 2013 15.08.2013
augustus 2013 13.09.2013
september 2013 15.10.2013
october 2013 15.11.2013
november 2013 13.12.2013
december 2013
- voorschot voor de 15 eerste dagen van de maand december 24.12.2013
- saldo voor de 15 laatste dagen van de maand december 15.01.2014

Top


Oorsprong van de informatie: Algemene administratie van de fiscaliteit
Laatst gewijzigd op 18.03.2013 Webauteur: Rudy Heyse